Mga Tip At Payo

Inggit sa Buhok

Inggit sa Buhok

Wala nang higit pa sa isang pambukas ng mata kaysa sa pagkakaroon ng mahaba, makapal, kulot na mga pilikmata. Ang magagandang pilikmata ay tanda ng kalusugan. Narito ang mga tip sa pagkamit ng kagandahang pilikmata.