Spotlight

Jersey Tap Fest: Ang Family Festival

Jersey Tap Fest: Ang Family Festival

Tinalakay ng Dance Informa ang paparating na Jersey Tap Fest, na nangyayari sa August 11-14 at nagtatampok ng higit sa 60 master class, kasama ang tagapagtatag nito na si Hillary-Marie.