May-Ari Ng Dance Studio

Manatiling ligtas sa Dance Floor

Manatiling ligtas sa Dance Floor

Kung ikaw man ay isang guro ng sayaw o may-ari ng studio na naghahanap para sa perpektong palapag ng studio, o isang magulang o mananayaw na naghahanap ng isang puwang sa pagsasanay sa bahay, dapat na laging mauna ang kaligtasan. Ang pagsasayaw sa sahig na hindi akma para sa layunin ay nag-aanyaya ng maling pamamaraan at pinsala.