Kalusugan Sa Sayaw

Nasasaktan ako! Ano ngayon?

Nasasaktan ako! Ano ngayon?

Ang Dance Informa ay nakikipag-usap kay Marissa Joseph, CSCS, nagtatag ng Working Lines Training, upang malaman ang higit pa tungkol sa sakit ng kalamnan at kung paano ito maiiwasan at hawakan ito.